Werkwijze

Achter elk ander gedrag gaat een verhaal schuil.

Er is bijvoorbeeld verdriet, angst, boosheid, schaamte enz. over gebeurtenissen thuis of ergens anders in het leven. Dit kan een reden zijn hulp te vragen.


Andere hulpvragen zoals het leren van sociale vaardigheden (waaronder het leren omgaan met pestgedrag), het overwinnen van faalangst en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld zijn een reden om coaching in te zetten.

 

Door mijn eigen hooggevoeligheid en mijn zoektocht hierin kan ik kinderen inzicht geven om daarmee om te gaan. Het kind ervaart gevoeligheid vaak als een last. Ik kan het kind helpen het in te zien als een positieve eigenschap.   


Af en toe is het nodig ouders en kinderen op het goede pad te helpen. Daar is alle ruimte voor. Gesprekken met ouders zijn daarbij soms nodig en altijd tussen door in te plannen.


Met mijn coaching neem ik het kind aan de hand om zichtbaar te krijgen wat er speelt en waar behoefte aan is. Ieder kind is anders en daarom bied ik een op maat gemaakte persoonlijke aanpak. Spelenderwijs leer ik ze nieuwe vaardigheden.